شهربازی بزرگ زیدآباد

1
22 اردیبهشت 1402

آغاز احداث فاز اول پروژه شهربازی بزرگ زیدآباد به مساحت 6 هکتار