احداث سایه بان و سیستم مه پاش در گذر مذهبی خلوت

1
22 اردیبهشت 1402

*احداث سایه بان و سیستم مه پاش در گذر مذهبی خلوت*
به منظور رفاه حال عزاداران حسینی در ماه محرم سایه بان و سیستم مه پاش در گذر مذهبی خلوت به متراژ۲۵۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال انجام گردید.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر زیدآباد
@zeydabad.ir