پروژه آسفالت معابر

1
22 اردیبهشت 1402

فاز اول پروژه آسفالت معابر در سال ۱۴۰۲ به مساحت ۲۰ هزار متر مربع آغاز شد.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر زیدآباد