جمعه 1 بهمن 1400

                                                                                                                         شهرداری زیدآباد

    

شروع عملیات زیرسازی معابر سطح شهر 

به منظور آسفالت تعدادی از معابر سطح شهر ، مطابق مصوبه شورای اسلامی و بر اساس قرارداد تنظیمی با پیمانکار مربوطه ، عملیات زیرسازی و آسفالت تعدادی از معابر سطح شهر در دستور کار شهرداری قرار گرفت . بر همین اساس و بر اساس برنامه زمان بندی مساحتی بالغ بر 20000 متر مربع از معابر سطح شهر زیرسازی و آسفالت خواهد شد . لذا از شهروندان عزیز تقاضا می گردد در زمان انجام زیرسازی از رهاسازی آب های سطحی خودداری نمایند ./ 

 

                                                                                                                                                                                                      روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر زیدآباد 

 

 

 

Template Design:Dima Group