جمعه 1 بهمن 1400

                                                                                                                         شهرداری زیدآباد

    

به مناسبت 7 مهر روز آتش نشان شهرداری زیدآباد از پرسنل آتش نشانی شهرداری تقدیر به عمل آورد ./

 

                                                                                                                                                   روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر زیدآباد

 

 

 

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group