شنبه 2 بهمن 1400

                                                                                                                         شهرداری زیدآباد

    

جاتمایی و طراحی دوربین های نظارتی و کنترل ترافیک در نقاط حساس و گره های ترافیکی شهر صورت پذیرفت

با توجه به ضرورت نصب دوربین های نظارتی و کنترل ترافیک به منظور حفظ امنیت و جلوگیری از وقوع سرقت و نظارت بر ترافیک و لزوم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی طراحی و جانمایی دوربین های مذبور در دستور کار شهرداری قرار گرفت . به موجب این طرح مقرر گردید طراحی لازم در این خصوص صورت پذیرد و سپس طی مراحل قانونی و اخذ مجوز های مورد نیاز عملیات اجرایی آن طی چند فاز و بر اساس بودجه مصوب عملیاتی شود ./

 

                                                                                                                                                                                                             روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر زیدآباد

 

 

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group