شنبه 2 بهمن 1400

                                                                                                                         شهرداری زیدآباد

    

در مورخ  1400/07/03 جلسه ای با حضور آقای حمید زیدآبادی ، تعدادی از دوستداران و کارشناسان آثار تاریخی و میراث فرهنگی ، اعضا شورای اسلامی شهر ، سرپرست شهرداری مهندس برومند و جمعی از کارکنان شهرداری در محل بنای تاریخی خانه حلج درویش و به منظور نجات بخشی و جلوگیری از تخریب این بنای ارزشمند تشکیل و مقرر گردید ضمن هماهنگی با اداره میراث فرهنگی اقدامات لازم در این خصوص صورت پذیرد . ضمنا پس از تهیه طرح مصوب با تایید میراث فرهنگی و دفتر فنی استانداری پیگیری لازم جهت تامین اعتبار از سوی مراجع ذیربط صورت خواهد پذیرفت و عملیات مرمت در بازه زمانی 5 ساله تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید ./

 

                                                                                                                                                                                               روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر زیدآباد

 

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group