دوشنبه 26 مهر 1400

اهداء لوح تقدیر توسط امام جمعه محترم زیدآباد به شهردار محترم و کلیه پرسنل شهرداری زیدآباد

                                                                                                                  روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر زیدآباد

 

 

 

 

 

 

Template Design:Dima Group